ÅRETS OPPDRETTER / BREEDER OF THE YEAR: 2007  -  2009  -  2010  -  2011  -  2016  -  2019  -  2020 
 

 

 
  OPPDRETTER AV
norske - svenske - dansk - estisk - litauisk - latvisk  - baltisk - polsk - nordisk og internasjonale CHAMPIONS - Nordisk junior vinner -06 - Nordisk vinner -07 -  NORSK VETERAN VINNER 2011 - SVENSK BRUKSCHAMPION - norsk agilitychampion
norsk junior vinner -19 norsk vinner -19

       

  BREEDER OF
Norwegian - Swedish - Danish - Estonian -
Litauian -   Latvian - Baltic- polish - Nordic and International CHAMPIONS - Nordic Junior winner -06 - Nordic Winner -07 -  NORW. VETERAN WINNER 2011  -  SWEDISH WORKINGCHAMPION - norw agilitychampion
norw junior winner -19 - norw winner -19

 

 

Solveig Sandgren
 
 Anton Brøggersgt. 43
 N-4041 Hafrsfjord
 Stavanger, Norway
  
 Mobil:  047 - 971 39 910  
 
 E-MAIL:
rexob@online.no


All pages and photos are protected under the law of
COPYRIGHT.
If you wANT to use any photo, DO contact us for permission.