HJEM
      HOME
 

VELKOMMEN
      WELCOME
 

HISTORIKK
      HISTORY
 
OPPDRETT
      BREEDING
 
HELSE
      HEALTH

 
MENTALITET
      MENTALITY

 
STANDARD
      STANDARD

 
VALPER
      PUPPIES

 
NYTT
      NEWS

 
RESULTATER
      RESULTS
 
TIL MINNE
      IN MEMORY

 
GJESTEBOK
      GUESTBOOK

 
CHAMPIONS
 
ALBUM
 
 
LINKS
 
E-MAIL

       

     


 
   Helse / HEALTH  Resultatene gjelder de 31 første REXOB-kullene
født i perioden 1988 - 2011 (tom. E2-kullet - totalt 162 avkom).
THE HEALTH of the first 26 REXOB-litters born in the years 1988 - 2009,
compared with the corresponding figurs for 
the Norwegian boxer populations

 

HD

FRI
FREE A-B

SVAK
MILD C

MIDDELS
MODERATE D

STERK
SEVERE E

TOTALT RØNTGET
SUM

% Antall % Antall % Antall % Antall % Antall

REXOB

74,4

87

19,7

23

6,0

7

0

0

72,2

117

SNITT FOR
RASEN
The average for
the breed

73,8

1145

19,1

296

6,1

91

1,3

20

40,7

1551

I gjennomsnittet for rasen inngår HD-resultater
 hentet fra NKK's  DogWeb pr. 31.12.2010 

SPONDY-
LOSE

FRI
FREE

SVAK
MILD

MIDDELS
MODERATE

STERK
SEVERE

TOTALT RØNTGET
SUM

% Antall % Antall % Antall % Antall % Antall

REXOB

57,3

43

30,7

23

9,3

7

2,7

2

60,5

75

SNITT FOR
RASEN
The average for
the breed
56,0 652 31,0 361 8,5 99 4,5 52   1 165

I gjennomsnittet for rasen inngår tall
oppgitt av NBK' avlsråd 

AORTA
STENOSE

FRI
(GRAD 0-1)
FREE 0 - 1

SVAK
(GRAD 2)
MILD 2

MIDDELS
(GRAD 3-4)
MODERATE  3 - 4

STERK
(GRAD 5-6)
SEVERE  5 - 6

TOTALT
UNDERSØKT
SUM

% Antall % Antall % Antall % Antall % Antall

REXOB

87,3

48

12,7

7

0

0

0

0

44,4

55

SNITT FOR
RASEN
The average for
the breed
83,7 463 12,5 69 3,4 19 0,4 2   553

I gjennomsnittet for rasen inngår tall for perioden 2000- 2005
oppgitt av NBK' avlsråd
 

Hjerteundersøkelse ble avlskrav i NBK fra 01.01.2000.