HJEM
      HOME
 

VELKOMMEN
      WELCOME
 

HISTORIKK
      HISTORY
 
OPPDRETT
      BREEDING
 
HELSE
      HEALTH

 
MENTALITET
      MENTALITY

 
STANDARD
      STANDARD

 
VALPER
      PUPPIES

 
NYTT
      NEWS

 
RESULTATER
      RESULTS
 
TIL MINNE
      IN MEMORY

 
GJESTEBOK
      GUESTBOOK

 
CHAMPIONS
 
ALBUM
 
 
LINKS
 
E-MAIL

       


KARAKTERTEST (K-TEST)

Formål med karaktertest:
Formålet med testen er å teste hundens tilgjengelighet, nervekonstitusjon samt skuddfasthet.  Hunden må ha fylt 10 måneder, ID-merket og være registrert i NKK eller i et register anerkjent av NKK.  Hunden kan kun testes en gang ved samme arrangement og maks 3 ganger totalt. 
Prøven har ingen form for skarpe eller aggressive innsalg.  De påkjenningene hunden utsettes for er ikke større enn den normalt møter i samfunnet.  Kravet skal være at hunden møter slike påkjenninger på en tilfredsstillende måte:

Tilgjengelighetsprøve:
Hunden skal konfronteres med personer som er fremmed for den, og bør spontant og uten redsel eller aggressivitet søke kontakt med de fremmede personene.

Passiv figurant:
Hunden passerer en helt tildekket figurant.  Hvis hunden oppdager denne, skal den kunne undersøke hva som skjuler seg under dekket.  Hjelp fra fører til dette er tillatt, og hunden får rimelig tid på seg.

Nervekonstitusjonsprøve:
Hunden utsettes for naturlig "skrammel" - noe som faller ned på en blikkplate.  Forstyrrelsen kommer fra siden når hunden passerer.  Den skal kunne registrere hvor lyden kommer fra, og innen rimelig tid går frem til skrammelet - med eller uten hjelp fra fører for å undersøke hva som har hendt, uten å være være redd eller oppjaget.

Visuell påvirkning:
Plutselig tilsynekomst av en bevegelig figurant som beveger seg raskt på skrå foran og videre fra hunden.  Også her skal hunden innen rimelig tid - med eller uten hjelp fra fører kunne undersøke dette.

Skuddprøve:
Prøve av hundens skuddfasthet skjer med skuddløsning fra 9 mm startpistol.  Det kan avfyres både enslige skudd og skudd i serier.  Det første av de to obligatoriske skuddene avfyres mens hunden er i aktivitet (f.eks. leker med en pinne), det andre skuddet mens hunden er passiv.

Etter avsluttet test får alle deltakere nedenstående protokoll.  Resultatet registreres hos NKK.

 

Norsk Kennel Klub Karaktertest
Arrangør: Sted: Prøvens ref.nr.: Dato:
Rase:                         Hann:                     Tispe: Reg.nr. Fødselsdato:
ID-merket:  Ja     Nei    Hundens ID-nummer Tidligere testet: Ja        Nei
1 2 3 4 5
Kontaktvillighet
█ Avviser aggresiv
kontakt med et
vanlig menneske
 
Undrar seg kontakt
med et vanlig
menneske
Godtar kontakt med
et vanlig menneske
Tar kontakt med et
vanlig menneske
hvis det finnes motiv
(f.eks. fører tar kontakt
Påtrengende
kontaktvillighet uten
at det finnes
anledning
1. Passiv figurant
Reaksjonsevne
Ingen synlig reaksjon
Svak reaksjon uten
aggressive tegn
Svak reaksjon med
antydning til noe
aggressivitet
Normal reaksjon
med riktig tyngde
Reaksjon med sterk
tyngde som ikke
står i forhold til
provokasjon
Avreaksjonsevne
█Stikker, kan ikke
fåes til å
avreagere
Avreagerer først
når fører tar
kontakt
Avreagerer med
noe hjelp fra
fører
Utforsker selvstendig
og rasjonelt.
Avreagerer
Avreagerer for
raskt uten
selvbevarelsesdrift
2. Lydfølsomhet
█ Stikker.  Settes
ut av funksjon
Flukttendenser.
Vanskelig for å
komme i balanse
"Unna-manøver".
Noe usikker
kontroll
Går i forsvar mot
lyden
Stanser opp.
Kontrollerer
forstyrrelsen
 
Avreaksjonsevne
█ Stikker, kan ikke
fåes til å avreagere
Avreagerer først når
fører tar
nærkontakt
Avreagerer med noe
hjelp fra fører
Utforsker
selvstendig og
rasjonelt.
Avreagerer
Avreagerer for
raskt uten
selvbevarelsesdrift
3. Bevegelig figurant
█ Stikker kontrollert
fra stedet
█ Overfaller figurant
uten kontroll
Flukttendenser Kontrollert
"unna-manøver"
Kort stopp for
kontroll
Avreaksjonsevne
Stikker, kan ikke
fåes til å avreagere
Avreagerer først når
fører tar nærkontakt
Avreagerer med noe
hjelp fra fører
Utforsker
selvstendig og
rasjonelt.
Avreagerer
Avreagerer for
raskt uten
selvbevarelsesdrift
4. Skuddfølsomhet
█ Stikker av ved
skuddløsning
█ Voksende
flukttendenser
etter hvert skudd
█ Flukttendenser og
bestående uro etter
gjentagende skudd:
Kan ikke oppta
tidligere aktivitet.
Reaksjon på de første
skudd som forsvinner.
Gjenopptar villig
aktivitet
Helt uberørt eller en
rask kontroll.
Senere helt
ubesværet
Merknad: 
Hunder merket X i skravert █ felt godkjennes ikke Godkjent: Ikke godkjent:
Dommer: Dommer: